Community

Vanguard Community College biedt kwalitatief hoger onderwijs dat studenten en medewerkers ertoe aanzet het beste uit zichzelf te halen. Binnen haar opleidingen zetten medewerkers en studenten zich in om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, verspreiden en toe te passen. Vanguard ziet het als haar maatschappelijke opdracht om tot oplossingen te komen die bijdragen aan een duurzame samenleving en een bloeiende economie. Dit wordt onder andere bewerkstelligd middels verschillende Community Projecten uitgevoerd door medewerkers en studenten.

Sinds de COVID-19 pandemie zijn intrede heeft gedaan in Suriname vindt het onderwijs op alle niveaus voornamelijk op afstand plaats. De projecten van het afgelopen jaar zijn dan ook vooral bedoeld om leerkrachten, ouders, leerlingen en andere belanghebbenden handvatten aan te reiken om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten.