Algemeen

Bachelor of Education

De Bachelor of Education is een vierjarige opleiding. De eerste 2 jaren biedt Vanguard een gedifferentieerd programma aan, waarmee deze groep van gediplomeerde leerkrachten een diploma ontvangt wat gelijkgesteld is aan de Amerikaanse Associate Degree. Na het behalen van de Associate Degree stroomt de student door naar het Bachelorprogramma waarin het kan kiezen tussen drie afstudeerrichtingen.

Toelatingseisen

Studenten die beschikken over een kweekschool diploma kunnen zich na het succesvol afleggen van een intakegesprek inschrijven voor de opleiding.

Propedeuse

Het propedeusejaar kenmerkt zich door het accent dat wordt gelegd op het differentieren. In dit jaar zorgen wij met name voor verdieping van kennis, het vergroten van inzicht en de ontwikkeling van specifieke vaardigheden die te maken hebben met het omgaan met diverse groepen leerlingen in de klas.

Associate Degree

Dit eerste deel van de opleiding omvat 23 kernvakken, die verspreid over een periode van 2 jaar leiden tot diepgaande kennis en vaardigheden ten aanzien van differentiatie in elke klas en school, en die een basis leggen voor kennis en vaardigheden ten aanzien van Speciaal Onderwijs, Schoolmanagement en Early Childhood Education.

Na het behalen van de Associate Degree heeft de student voldoende skills om zich binnen zijn/ haar werkzaamheden te verdiepen en te verbeteren. Een Associate Degree geeft toegang tot de Bachelor of Education opleiding van Vanguard. Er kan gekozen worden voor de afstudeerrichting Schoolmanagement, Speciaal Onderwijs, of Early Childhood Education.